Astma Dagbog, dit digitale værktøj til en bedre udredning

AUTOMATISK PÅMINDELSE

Den digitaliserede astmadagbog indbefatter, foruden et brugervenligt og overskueligt layout, også muligheden for en automatisk påmindelse.

 

Astma Dagbog APP’en har en indbygget påmindelsesfunktion, du selv indstiller, således at den pågældende astmapatient bliver befriet for selv at skulle huske på data. På den måde sikres et højere kvalitetsniveau og manglende registreringer bliver passé, hvilket overordnet set letter hele dagbogføringsprocessen.

Hent I AppStore

TRYGHED FOR DIG SOM FORÆLDRE

Med en digitaliserede astmadagbog opnås en højere tryghed, som ikke kun består i påmindelsesfunktionen. Som forældre eller forsørgere har man nemlig også mulighed for at overvåge sit barn gennem et astmaudredningsforløb.

 

I Astma Dagbog APP’en findes en forældrenotifikationsfunktion. Denne funktion indebærer, at man som forældre eller forsørgere har muligheden for at blive påmindet, hver gang ens barn skal foretage registreringer i dagbogen – eller når barnet skal tage sin astmamedicin

Hent I AppStore

AUTO GENERERET RAPPORT

Med udgangspunkt i Astma Dagbogen dannes en rapport, som deles med din læge. Denne rapport indeholder samtlige astmanøgletal og beregninger, som lægen tidligere skulle udarbejde manuelt med basis i papir-og-blyant-registreringer.

 

Dette gør, at lægen får lettere og hurtigere ved at danne sig et overblik over din ”astmastatus”, og derved mere enkelt kan lave en astma- og opfølgningsplan for enten dig eller dit barn.

Hent I AppStore

VÆR DIN EGEN LÆGE

Med den digitaliserede Astma Dagbog kan du nu med funktionen "Dashboard" have kontrol over sygdommen og være din egen "læge". Hvad lægen sidder og vurdere din sygdom udfra, er vist på Dashboarded, så nu kan du kontrollere din egen astma og se din fremgang.

(Vi fraråder, at kontrollere din medicin som patient, da dette kræver mere viden, som kun læger er specialiseret med)

Hent I AppStore